Üyelik Sözleşmesi

OTOPRİZ SARJ İSTASYON AĞI MÜŞTERİLİK SÖZLEŞMESİ

A.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

1. İş bu Şarj İstasyon Ağı Müşterilik Sözleşmesi (“Sözleşme”)şirketimiz Dicle Kök Enerji Yatırım Anonim Şirketi ve Otopriz Elektrikli Araç Şarj İstasyonları nın (“OTOPRİZ”) web sitesi olan www.otopriz.com.tr  (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan “Otopriz”e Müşteriler tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Şirket’in sahip olduğu şarj istasyon ağının bu Sözleşmede ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Müşteri tarafından elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

2.İş bu sözleşmede, Şirket ve Müşteriler ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar”olarak anılabilecektir.

 

B.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE MÜŞTERİLİK

3.1 Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup; Müşterilik Sözleşmesi, KVKK Aydınlatma Metni, Açık Rıza Beyanı ve Ticari İleti Onay Metni’ni okuduktan sonra “Sözleşmeyi kabul ediyorum” ve Açık Rıza Beyanı kabule ilişkin put-on butonuna tıkladıktan ve GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir. Müşteri olabilmek için reşit olmak, (bu hizmetin sağlanması halinde) tüzel kişi Müşteriler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir.

3.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir. 36.3’teki istisnalar saklıdır.

3.3  Müşteri toplam işlem servis ücretini bu uygulamadan öder.

 

C. HİZMETE İLİŞKİN HÜKÜMLER

4. Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra “Start”” onaylama butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, seçtiği adresteki elektrikli şarj ünitesine işlemi başlatma emri gönderilir. Bu başlama komutu OTOPRİZ merkezine ulaşır. OTOPRİZ merkez bu komutu hizmet noktasındaki şarj cihazına gönderir. Başlat komutu ulaşan OTOPRİZ hizmet noktasındaki cihaz elektrik yüklemeye başlar. 

5. OTOPRİZ yönlendirilen hizmet noktasına ait bilgilerin (tahmini dolum süresi, cihazın o anki durumu vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

5.1 Müşteri, OTOPRİZ’in Web Sitesi, mobil uygulamaları ve Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK) Serbest Erişim Platformu vasıtasıyla kullanmakta olduğu elektrikli aracı şarj edebileceği şarj istasyonu lokasyonlarını tespit edebilecek ve mevcutsa şarj istasyonlarının çalışma saatlerini, teknik özelliklerini, fiyatını, uygunluğunu takip edebilecektir. 

6. Müşteri hizmet noktasındaki şarj cihazlarının kullanımında azami ihtimamı gösterecektir.

7. Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği servis alımının bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

8. Müşteri servis tutarını OTOPRİZ uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını veya banka kartını kullanarak ödeyebilir (“Online Ödeme Yöntemi”).

9. Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.

10. Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir

11. Müşteri'nin kredi kartı bilgileri OTOPRİZ tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı MASTERCARD tarafından sağlanmaktadır. (Bknz Madde 33)

12. Müşteri, Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

13. Müşteri “Hizmet noktasından” almış olduğu hizmeti hizmet noktasına ödemeyi nakit veya kredi kartı ile yapabilir. Bu alımlarda, alım fiş/faturası OTOPRİZ tarafından ve Hizmet noktası tarafından düzenlenir. Bu tür hizmetlerde OTOPRİZ, hizmetlere ilişkin uygulama kullanım hizmet bedelini Müşteri’den tahsil edebilir. Müşteri, kredi kartı ve nakit kullanılarak yapılan ödemenin bir kısmını hizmet noktasına ve bir kısmını OTOPRİZ’e yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

14. Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak OTOPRİZ’e bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece OTOPRİZ ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan OTOPRİZ sorumlu tutulamaz.

15. Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu hizmet noktalarını, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden OTOPRİZ’e bildirebilir ve fakat OTOPRİZ, hizmet noktalarındaki şahısların davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca Hizmet noktasından hizmetlerin müşteriye teslimini sağlayan veya Müşteri'lere enerji ile hizmet sağlayan bir platformdur. OTOPRİZ, Hizmet noktalarına gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan hizmet noktalarının iş ilişkisini kesebilir.

16. Müşteri, OTOPRİZ’in ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

17. Müşteri, hizmetin tutarı OTOPRİZ tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri geçerli bir nedeni olmak üzere hizmetin iptal etmek için OTOPRİZ Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak hizmetin iptalini talep edebilir. Hizmet iptal edildiğinde otomatik olarak iade işlemini gerçekleştirir.

18. Müşteriye, Uygulama üzerinden hizmet noktasında temin ettiği hizmet ile ilgili ücret iadesi ancak; (i)Müşteriye verilen hizmetin tamamlanmadan kesilmesi; (ii) Hizmet noktasında işlemin eksik kalması veya başlamadan kesilmesi; (iii) ; Hizmet noktasındaki hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet noktasının onayının alınmasının durumunda yapılacaktır. İptale konu hizmet ile ilgili hizmet noktasının bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise iadesi gerekmektedir.

19. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, OTOPRİZ Müşteri’nin Müşteriliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

20. OTOPRİZ’in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle OTOPRİZ’i doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

21. OTOPRİZ, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

22. Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak hizmet noktası ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle OTOPRİZ’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

23. Müşteri, Uygulama aracılığıyla OTOPRİZ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. 

24.1. Müşteri, Uygulama dâhilinde bulunan, OTOPRİZ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığı üzerindeki haklarına saldırıda bulunan nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

24.2. Müşteri, OTOPRİZ’e ait şarj istasyonlarını hukuka ve kullanım amacına uygun şekilde sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere kullanabilir. Müşteri,  şarj istasyonlarını ticari amaçla gelir elde etmek de dâhil olmak üzere kullanım amacı dışında başka amaçlarla kullanmaz. Müşteri, OTOPRİZ’in kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde OTOPRİZ’e ve 3. Kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. OTOPRİZ’in, müşteriden kaynaklı nedenlerle 3. Kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin müşteriye rücu hakkı saklıdır.

25. Müşteri, Uygulama üzerinden hizmet noktasına ait ürün/hizmeti, OTOPRİZ sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Müşteri İşleri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmini ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

26. OTOPRİZ, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar ve hizmet noktası tarafından yapılacak hizmet iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

27. Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm hizmetlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

28. Uygulama üzerinden verilen hizmetler, hizmet noktasının o anki teknik yeterlilik mevcudiyetiyle sınırlıdır. OTOPRİZ ilgili hizmet noktasında bulunmayan teknik yeterlilikte olması durumunda, teslimini sağlayamayabilir. Hizmetin Uygulamada teşhir edilmesi bunların hizmet noktasının o anda teknik olarak yeterli olup, hizmeti kesin temin edebileceği anlamına gelmeyebilir.

29. Uygulama üzerinden hizmete sunulan hizmet noktasına ait ürün/hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü hizmet noktası ve OTOPRİZ’e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde OTOPRİZ, müşterileri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmeti sağlayabilir. Uygulama üzerinden hizmet noktasının hizmete sunduğu teknik alt yapının o anki durumu doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair OTOPRİZ gerekli özeni gösterecektir ancak hizmet noktasının hizmet anındaki eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan sorumlu değildir.

30. Müşteri, Hizmet noktasındaki cihazlara bilerek veya bilmeyerek vermiş olduğu zararlardan sorumlu olup, zararın karşılığını tazmin etmekle mükelleftir.

31. OTOPRİZ, işbu Sözleşme ’deki değişiklikleri web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden güncellemek suretiyle yapacaktır. Yapılan değişiklikler, web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden ilan edilecek,  ayrıca bir onay veya izin alınmayacaktır. Güncellenen ve/veya değişiklik yapılan sözleşme hükümleri, ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer ve tüm sözleşmenin ayrılmaz hükümleri haline gelmiş sayılır. Müşteri söz konusu güncellemeleri ve değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

D.ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

32. Müşteri, ödemeye ve ücretlendirmeye, iptal ve iadeye ilişkin şart ve koşulların güncel bilgilerinin Web Sitesi ve mobil uygulamada yer aldığını ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

33. Ödeme sistemleri Şirket’in kendi insiyatifi ile belirlenmekte olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere ödemeler, “MASTERCARD” ın sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir. Kredi Kartı ve Ödeme bilgileriniz yalnızca MASTERCARD güvencesiyle MASTERCARD tarafından işlenecek olup, buna ilişin Global Gizlilik Bildirimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mastercard.com.tr/tr-tr/vizyon/kurumsal-surdurulebilirlik/gizlilik-taahhudumuz/global-gizlilik-bildirimi.html

34. Müşteri, Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan tüm iletişim bilgilerinin güncel olmasından ve tutulmasından münferiden sorumludur

35. Müşteri ödeme yükümlülüğünün tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde Şirket’in hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

E.ZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

36.1. Bknz. “Müşteri Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”
36.2 Müşteriler için Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden Müşteri’ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Müşteri, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Müşteri sorumludur. İşbu Sözleşme ve Kişilerin Verilerin Korunması Ve İşlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.otopriz.com.tr ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

36.3 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve OTOPRİZ’DE oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak OTOPRİZ üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

F. SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ


37. Şirket, Müşteri işbu Sözleşme’ye, Web Sitesi ve mobil uygulamada belirlenen kullanım şart ve koşullarına uymaması halinde hizmet sunumunu durdurabilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda, Müşteri ve/veya Misafir Şirket nezdinde oluşmuş tüm borçlarını derhal ödemekle, Şirket’in Sözleşme’yi ihlal nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

38.İşbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri saklı kalmak üzere, Müşteri veya Şirket’in işbu Sözleşme’yi ve Müşteriliği feshetmek istemesi halinde diğer Taraf’a bildirme yükümlülüğü vardır. Müşteri, bu bildirimi Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapacaktır. Şirket ise her türlü bildirimi Müşteri’nin bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Müşteri bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak Şirket’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Müşteri’nin e-posta adresine yapılan her türlü bildirimin, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Müşteri’ye ulaştığı kabul edilecektir.

39. İşbu Sözleşme Misafirler için Madde B. uyarınca başlar ve Misafir tarafından sarj istasyonu ağından sarj hizmeti alınması ertesinde sona erer.

G. DELİL SÖZLEŞMESİ

40. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi elektronik ve sistem kayıtların ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, e-fatura ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i ve temsile yetkili kişileri yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Ğ.DEVİR

41. OTOPRİZ her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini devredebilecektir. Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, OTOPRİZ’in işbu Sözleşme ’de düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır.

H. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

42. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme kapsamında doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ve Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Şarj istasyonu Talepleriniz İçin