KVKK Aydınlatma Metni

Müşteri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Dicle Kök Enerji Yatırım Anonim Şirketi olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına çok önem veriyoruz. Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir ve kendisi hakkında toplanmış olan bu bilgilere erişim ve düzeltme yapması, bu bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması konuları yasal olarak teminat altına alınmıştır. Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması konusunda şirketimizin elektrik tedariki hizmetlerinden yararlanan kişiler dâhil şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” na uygun olarak işlenerek korunmasına çok büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle Veri Sorumlusu olarak, bu kapsamdaki yükümlülüğümüzü aşağıda belirttiğimiz üzere mevzuatta belirtilen emredici hükümler çerçevesinde yerine getirmekteyiz

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz ve bağlı olan işletme müdürlüklerine doğrudan, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya ortamları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimizle elektrik enerjisi sağlamak amacıyla yapmış olduğunuz bağlantı anlaşması ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz işlenecektir. Söz konusu verileriniz elektrik piyasası mevzuatı kapsamında şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde KVKK’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler

Dicle Kök, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

 • Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).
 • Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.
 • Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.
 • Teslimat sonunda hizmet noktasına verilen oylama bilgisi ve yorumlar.
 • Uygulama içindeki "Öneri ve Şikâyet" bölümünde iletilen yorumlar.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Dicle Kök, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:

 • Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla).
 • Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
 • Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.
 • Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.
 • Hizmetler ile ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamak

Dicle Kök, tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi uyarınca, OTOPRİZ üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan info@otopriz.com.tr  adresine mail atarak vazgeçebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği

Verileriniz Türkiye’de yer alan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Uygulamaya bizzat belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

Dicle Kök, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.


Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin

PEYAS MAHALLESİ URFA BULVARI NO: 88/39 DEDAŞ KAYAPINAR/DİYARBAKIR adresine yazılı olarak veya

diclekokenerji@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile iletebilirsiniz.

İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler konusunda internet sitemizde gerekli açıklamalar yapılacak olup sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.

 

 

 

Şarj istasyonu Talepleriniz İçin